Continue kennisontwikkeling

Continue knowledge

We zijn consultants in project controls.

Klanten vertrouwen op consultants om twee redenen: omdat ze mensen nodig hebben of omdat ze kennis nodig hebben. Proove is het tweede type consultant, het soort dat kennis wil bijbrengen.

Stijn Vande Vonder web C
Stijn Van de Vonder

Om duurzaam succes te hebben als consultants, moeten we slimmer en slimmer worden. We moeten de markt voor blijven.

Slimmer zijn.

Dat is een van onze zes strategische doelstellingen. In feite kan het worden opgesplitst in twee afzonderlijke delen. Het eerste gaat over individuele ontwikkeling en zorgt ervoor dat onze consultants volledig opgeleid zijn om diensten te leveren volgens onze kwaliteitsnormen. Het tweede gaat over onze collectieve kennis. Dat deel zorgt ervoor dat we als bedrijf slimmer worden. Dit artikel richt zich op het laatste.

Collectieve kennisontwikkeling is een continu proces. Om zo succesvol te blijven als vandaag, moeten we veel tijd, budget en resources investeren om onze consultants slimmer en slimmer te maken. Wij verwelkomen innovatie en nieuwe technologieën en zijn altijd op zoek naar manieren om slimmer te zijn.

Jackpots

Als consultants kunnen we op twee verschillende jackpots spelen.

  • Jackpot A is die van onze operationele activiteiten. Wij voeren ze zelfverzekerd uit en ze hebben een gekend rendement.
  • Jackpot B is die van onze investeringen in kennisontwikkeling. Dat is een duur spel en de opbrengst kan lang op zich laten wachten en is onzeker.

Los van alle goede voornemens zijn de meeste consultants geneigd om op de gemakkelijke jackpot A te spelen. Dat is niet noodzakelijk verkeerd, want het betekent dat ze heel klantgericht zijn en bereid zijn om hoger te schakelen om het gevraagde te leveren.

Maar een kennisbedrijf mag jackpot B niet verwaarlozen. Want die maakt die ons slimmer.

Intern kennissysteem

Bij Proove hebben we een intern kennissysteem. We wijzen 10% van onze werkuren toe aan onze kennisontwikkeling (dus aan jackpot B). We hebben een workflow in ons ERP-systeem (Odoo) waar consultants businesscases kunnen indienen om tijd te vragen voor kennisgroepen en interne projecten binnen onze strategie. Ons hele team kan stemmen over die business cases en als ze worden goedgekeurd, kunnen (of moeten) sommige consultants eraan werken.

Ons kennisdashboard haalt gegevens uit Odoo (ook timesheet) om onze investeringen te monitoren. De belangrijkste trend die we in de gaten houden is – verrassend genoeg – niet of we binnen ons investeringsbudget blijven, maar wel of we de kennisprojecten voldoende voorrang geven. Spenderen we wel genoeg tijd aan jackpot B?

insert dashboard