Disclaimer

Op het gebruik van deze website www.proove.be zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van Informatie

Proove BV streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Proove BV niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Proove BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Proove BV en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Proove BV garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails(tijdig) worden ontvangen of verwerkt omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie en wachtwoordbeveiliging per e-mail met Proove BV te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Proove BV heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Proove BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Links van Proove BV naar sites van derden vormen geen goedkeuring door Proove BV van de partijen of hun producten en diensten. Productinformatie is uitsluitend gebaseerd op materiaal dat is ontvangen van leveranciers.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicatie en uitingen van Proove BV zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op en andere manier openbaar gemaakt worden zonder dat Proove BV daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Laatste update: 01 December 2020