Digitalisatie in Project Management

Adobe Stock 190143386

Digitailsatie in bouw & engineering gaat steeds sneller.

Nieuwe softwaretools ontstaan zoals paddenstoelen. Ze hebben allen hun sterktes, maar ook hun onvermijdelijke zwakheden.

De zoektocht naar het geschikte softwarelandschap is een grote uitdaging voor vele bedrijven in bouw & engineering. De perfecte software bestaat niet. Welke tools hebben we nodig? Hoe kunnen we ze met elkaar integreren?

In deze snel-veranderende markt is het voor onze klanten onhaalbaar om kennis te hebben van alle tools in de markt. Softwareleveranciers kunnen wel helpen, maar hebben uiteindelijk toch als doel om u te overtuigen dat hun software de beste oplossing is.

Frédéric Debouche web C

Proove kan helpen met het selecteren en implementeren van de beste tools volgens uw noden

Frédéric Debouche
Lead Proove Technology

Waarom Proove betrekken?

  • We hebben een uitgebreide ervaring in het selecteren en implementeren van een hele range aan tools
  • Wij zijn volledig onafhankelijk van softwareleveranciers en zullen steeds een correct advies geven volgens uw noden
  • We begrijpen uw business. Onze consultants zijn geen IT-ers, maar ingenieurs met een voorliefde voor data en tools
  • We kijken ruimer dan enkel tools en nemen ook processen en mensen in beschouwing
Ontdek ons aanbod van softwareoplossingen

Hoe starten?

Wat zijn de beste eerste stappen om te digitaliseren en te verbeteren?

Proove Maturity Scan

Onze Maturity Scan is een bewezen middel om uw projectmanagement te verbeteren door uw praktijken te vergelijken met de beste praktijken binnen de industrie.

Wat?

Het doel van deze benchmark is om een grondige analyse uit te voeren van de huidige praktijken binnen uw organisatie op het gebieden van projectbeheersing. The huidige situatie (AS IS) wordt vergeleken met beste praktijken en onze jarenlange ervaring.

Vervolgens wordt de gewenste situatie (TO BE) bepaald en wordt een gap analyse uitgevoerd die de verschillen blootlegt tussen de huidige en de gewenste situatie. Het resultaat van deze analyse zal gebruikt worden om sterke aanbevelingen te geven over hoe de gewenste situatie bereikt kan worden.

Onze scan behelst menen, processen en tools en is opgedeeld volgens de volgende gebruiksdoelen binnen project control:

Scope of maturity scan
Scope of maturity scan

Hoe?

Onze maturity scan is in vier delen verdeeld: initiatie, interviews, diagnose en rapportage.

Tijdens de initiatiefase zullen de scope en de planning van de maturity scan bepaald worden.

De huidige en gewenste situatie worden genalyzeerd door middel van informele workshops en door het reviewen van bestaande documentatie. Het is de bedoeling om verschillende stakeholders met een verschillend zicht op de projecten te interviewen.

Na de interviews zullen onze consultants de eigenlijke benchmark (diagnose) doen. Hierbij worden op een objectieve manier mauturity scores bepaald per onderwerp.

De bevindingen en aanbevelingen zullen in een finaal rapport door onze consultnts gepresenteerd worden

Un investissement rentable

Investir dans un scan de maturité est payant. Elle garantit de meilleures solutions, un soutien plus large et une stratégie claire pour les voies d'amélioration qui en découlent.

Nos meilleurs projets ont toujours commencé par un scan de maturité

Nous contacter