The Oosterweel junction

Lantis project oosterweelverbinding 600x300

De nood aan planning

Een case over de Oosterweelverbinding kan niet zonder een stukje geschiedenis mee te nemen – het programma neemt ondertussen zelf een prominente plaats in de Vlaamse geschiedenis in. In 2015 zocht en vond de toenmalige ‘BAM NV’ (vandaag Lantis) hulp bij het ontwikkelen van een planning voor het grootschalige programma van de ‘Oosterweelverbinding’. Ze kwam uit bij Proove (voordien Primaned Belgium) met de vraag om advies en een full time planning ingenieur. Ons advies over een geschikte tool bestond er toen in om een lokale installatie van Primaned P6 te kiezen die door één planning ingenieur bestuurd zou worden. In die periode werd er op een hoog niveau een planning opgezet die de volledige scope van het project in kaart bracht.

Key facts
  • Client name: Lantis
  • Assignment: planning management
  • Preferred tool: Oracle Primavera Cloud Service
  • Insights: At Lantis, Proove can present both a top-down approach - consistent with Lantis' own strategic vision - of the planning environment as well as the operational interpretation of different roles.
Applied services

Vervolgadvies

Rijpende geesten en nieuwe gezichten lieten het toe om een ambitieuze strategie te ontwikkelen en voor te stellen voor het beheren van het tijdsaspect van het programma. Er werd gezocht naar een methode om expliciet de integratie van de planning over 5 verschillende niveaus op te zetten. Deze niveaus liepen van het niveau van de Vlaamse regering tot het niveau van de aannemers – met hun onderaannemers en leveranciers. De gekozen strategie voor het beheer van de planning was in lijn met de strategie en de ambitie die Lantis toen en vandaag nog steeds aanhangt: transparantie, vertrouwen en samenwerking staan centraal in de gezamenlijke filosofie.

In deze opzet was er bovendien nood aan opsplitsing van de rollen: een planner op het niveau van het programma Oosterweel en verschillende projectplanners voor elk van de projecten waaruit het programma bestaat.

Van lokale database naar cloud-solution

Om deze visie in de praktijk te kunnen brengen was er nood aan nieuwe technologie. De klassieke werkwijze waarbij elke partij op zijn eiland kennis ontwikkelt en een gefilterde versie daarvan overmaakt, voldoet niet. Primaned hielp mee aan de strategische nota die stelt aan welke voorwaarden software dient te voldoen om de uitvoering van het Oosterweel programma te kunnen waarmaken binnen het kader vastgesteld in de visie van Lantis visie, en Oracle Primavera Cloud Service was één van de eerste systemen die zulke visie ondersteunden. Er werd dan ook geijverd om naar een cloud-oplossing te gaan waarbij alle partijen in één omgeving hun planningsproducten kunnen ontwikkelen – de ‘Extended Enterprise’. In 2017 werd de bestaande database dan gemigreerd naar Oracle’s cloud waar de planners en hun planningsproducten zich vandaag nog steeds prima op hun plaats voelen.

Oracle Primavera Cloud Service

De omgeving is zodanig ingericht dat de EPS (Enterprise Project Structure) uit 3 voorname delen bestaan: een deel waarin enkel Lantis (de opdrachtgever) kan werken, een deel waarin de uiteindelijke opdrachtnemer zijn producten kan ontwikkelen en onderhouden – Lantis heeft hier slechts leesrechten, en een deel dat kan dienen voor gezamenlijke ontwikkelingen. Vandaag gebeurt hierin bijvoorbeeld de ontwikkeling van de uitvoeringsplanning voor het project Rechteroever in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit is absoluut een vooruitstrevende en in onze contreien eerder zeldzame strategie, maar is volledig in lijn met de geest van Lantis’ strategie van transparantie en samenwerking onder het credo dat alle partijen voorspelbaar moeten zijn.

Het overzicht bewaren

Eén van de uitdagingen is om de planning van zulk omvangrijk programma begrijpelijk weer te geven. De uitgestrektheid van de (toekomstige) werfzones en de variatie in de civiele en verkeerstechnische werken, maken het zeer moeilijk om dit te bereiken met de klassieke Gantt-chart. Dit heeft ertoe geleid om zowel de ontwikkeling van 4D-planningen te ondersteunen als zogenaamde tijd-locatie diagrammen te ontwikkelen. D.m.v. slimme codering van de activiteiten in Primavera kan er eenvoudig een koppeling gemaakt worden met de 3D modellen waardoor we een zogenaamde 4D-planning krijgen. Daarnaast wordt Tilos gebruikt om het volledige programma op één pagina te kunnen weergeven in een tijd-locatie diagram. Dit is momenteel één van de populairste producten die circuleren binnen Lantis.

Probabilistische benadering

Lange tijd leek alles omtrent de Oosterweelverbinding een zeer grote mate van onzekerheid te kennen, zo ook de planning. Het was dus een absolute noodzaak om onzekerheden en risico’s op te nemen in een model om een zekere mate van betrouwbaarheid te bekomen. Verschillende risicopartners zijn betrokken bij het programma en de verschillende projecten en voor de kwantitatieve analyse van de geïdentificeerde risico’s met betrekking tot tijd streeft Proove naar planningsmodellen die toelaten om tijd en onzekerheden/ risico’s samen te analyseren. Voor de praktische uitvoering hiervan wordt er vandaag met Primavera Risk Analysis gewerkt.

De toekomst

De Oosterweelverbinding is nog lang niet gebouwd. Proove is uiterst geëngageerd om zijn stempel te blijven drukken op het programma door opvolging van en afstemming met toekomstige ontwikkelingen betreffende technologie en technieken. Een korte terugblik toont aan dat vroege keuzes de juiste blijken te zijn en het vertrouwen leeft dat we bestendig de ingeslagen weg met Lantis kunnen voortzetten tot we op een dag trots over de Antwerpse ring kunnen rijden met de gedachte dat er een deeltje van het Proove-DNA in vervat zit.