Seavus Schedule Reader

Schedule reader

ScheduleReader™ is ontworpen om alle bij het project betrokken partijen een dynamische weergave van de projectinformatie te leveren. Als alternatief voor het delen van planningsgegevens in .pdf-formaat moderniseert en verbetert ScheduleReader™ het beheer van zelfs de meest complexe projecten.

Seavus Schedule Reader is een oplossing die uw teamleden zonder licentie voor Primavera P6 in staat stelt om planningen te bekijken en ze met de voortgang up te daten. De software importeert een XER- of XML-bestand uit Primavera P6 en stelt de gebruiker in staat om op een zeer eenvoudige en gebruikersvriendelijke manier de planning te bekijken en te analyseren.

De Standard versie omvat alle functies voor de analyse van de planning. De gebruiker kan de groepering van activiteiten wijzigen, gegevens filteren en trace logic gebruiken om het pad naar een gegeven activiteit te analyseren. Ook resourceprofielen en veranderingen ten opzichte van de baseline kunnen worden onderzocht.

De Professional versie biedt bovendien functies voor KPI-analyse en dashboarding. Ze maakt planningscontroles (DCMA 14 point assessment) en grafische rapporten mogelijk. Deze rapporten kunnen ook uit de tool worden geëxporteerd om ze met alle stakeholders te delen.

De oplossing is alleen voor Windows beschikbaar.

Is Seavus Schedule Reader een oplossing voor jouw project?

Contacteer ons